Module 2

Waar sta ik nu?

Een heldere blik op wat er is

De eerste stap om op weg te kunnen gaan naar een betere bestemming, is helder maken waar je nu staat. Niet alleen feitelijk, maar ook hoe het er nu voor staat met jouw gevoel. Dat kan een flinke uitdaging zijn, aangezien niet al onze gevoelens even prettig zijn en we vaak liever weg gaan van wat onprettig voelt in ons.

Als je toegeeft aan die drang naar wegduwen van ongemak, loop je alleen wel het risico dat je te snel overspringt naar een nieuwe situatie die jou eigenlijk helemaal niet zoveel verder helpt. Zo voelde ik ooit op een eerste werkdag bij een nieuwe baan al dat ik daar fout zat, maar richtte ik me snel op alle argumenten dat deze baan toch een verstandige keuze was. Dat werd geen succes.

Voor het maken van betere keuzes is het dus belangrijk om eerlijk te kijken naar wat er hier en nu eigenlijk aan de hand is. Daarom richten deze en de volgende 3 modules zich op het ‘nu’: op wat er nu is en wie jij nu in essentie bent.

In deze module ga je helder maken waar je nu staat in jouw leven:

 1. Erkennen van jouw emoties en gevoelens
 2. Inventariseren waar je nu staat op verschillende levensgebieden 
 3. Loslaten wat jou niet meer dient.

1. Erken jouw emoties en gevoelens

Helder maken waar je nu staat betekent met volle aandacht onder ogen komen wat er is en erkennen dat dat is wat het is. Zonder dat er ook iets mee móet gebeuren. En zonder haast.

Dit kan fijn zijn en overzicht geven, maar ook confronterend zijn en allerlei emoties losmaken. Die emoties mogen er zijn, sterker nog, jouw emoties en gevoelens horen ook bij wat er nu is.

Het doorvoelen van jouw emoties kan best heftig zijn, maar laat je daar niet door ontmoedigen. Realiseer je dat jij veel meer bent dan alleen je emoties. Jij hebt die emoties, op dat moment, maar je bént ze niet. Dat maakt echt een groot verschil. Vergelijk het maar eens met een ontstoken teen.

Bovendien is inzicht in jouw gevoelens juist heel helpend als je lastige gevoelens voortaan liever voorkomt of daar beter mee om wilt leren gaan, of als je juist meer fijne gevoelens wilt gaan ervaren. Je kunt al jouw emoties en gevoelens, vooral de lastige, zelfs zien als waardevolle kans voor groei!

OPDRACHT 1: Oefen jezelf om vanaf nu jouw emoties en gevoelens meer te gaan erkennen. Merk op wanneer iets jou raakt, zowel positief als negatief, en probeer dan voor jezelf even te benoemen wat je voelt. Als dit je goed af gaat, check dan ook waar je dat gevoel merkt in je lijf. Misschien gaan dan zelfs bepaalde patronen opvallen.

Je kunt de situaties eventueel noteren zodat je op een rustiger moment (bijvoorbeeld aan het einde van elke dag) uitgebreider kunt verkennen wat er precies speelde.

Tip 1: Zijn je emoties heel heftig? Zorg dan voor een geschikt moment en neem de tijd om ze helemaal te doorvoelen. Laat jouw emoties er echt even zijn, merk op waar je ze voelt in je lijf en eventueel wat voor vorm en kleur ze hebben. Erken ze (“oké, ik voel flinke teleurstelling/onzekerheid/boosheid/angst/behoefte/irritatie en die emotie mag er zijn”), dan zal de heftigheid na een poosje weer afnemen en lucht het je juist op. Laat het gevoel daarna bewust los en richt je aandacht op iets positiefs, zodat je er niet onnodig in blijft hangen.

Tip 2: Het kan ook helpen om die emoties van je af te schrijven en ze zo de ruimte te geven. Neem dan een half uur de tijd waarin je niet gestoord kunt worden en schrijf in die tijd alles op wat in je opkomt, zonder erover na te denken. Schrijf door totdat het er allemaal uit is.

“Start where you are. Use what you have.”

2. Kijk eerlijk waar je nu staat

Als je op pad wilt gaan naar een andere, fijnere bestemming, zul je eerst moeten weten waar je nu eigenlijk bent. Wat is de grond onder jouw voeten? Wat bevindt zich direct om jou heen? En wat doet dat eigenlijk met jou?

Dat ga je met onderstaande opdrachten verkennen. Neem daarbij regelmatig even de tijd om je bewust te worden van jouw emoties. Voel ze en merk hoe dat voor jou is. Dan kunnen ze je naar een betere route gaan wijzen.

OPDRACHT 2: Breng jouw huidige situatie in kaart aan de hand van onderstaande vragen. De vragen gaan in op 5 specifieke gebieden die gerelateerd zijn aan werk. Geef per gebied ook een cijfer voor hoe tevreden je daar nu mee bent.

Je kunt jouw aantekeningen bij de opdrachten van deze module noteren in Module 2 – Aantekeningen.

Neem meerdere dagen de tijd voor het beantwoorden van deze vragen, zodat je de vragen en jouw antwoorden rustig terug kunt lezen en aan kunt vullen. Bepaal zelf op welke manier en hoe uitgebreid je jouw antwoorden opschrijft, maar probeer wel wat dieper te komen dan alleen de oppervlakkige antwoorden.

1. Werkinhoud

 • In welke delen en onderwerpen van je huidige werk heb je plezier?
 • Welke delen van jouw werkzaamheden ervaar je als negatief?
 • Met welke onderdelen doe je waar je goed in bent en wat bij je past?
 • Welke talenten van jou blijven nu onbenut?
 • Heb je de gewenste mate van autonomie en invloed?
 • Haal je genoeg voldoening uit je werk? Vind je dat je een zinvolle bijdrage levert?

Heb je nu geen werk, beantwoord bovenstaande vragen dan voor jouw huidige ‘werkzaamheden’ of bezigheden.

2. Werkomgeving

 • Hoe ervaar je de samenwerking met collega’s of samenwerkingspartners?
 • Hoe is je omgang met eventuele leidinggevenden?
 • Heb je klanten of opdrachtgevers, hoe ervaar je die?
 • Wat vind je van de grootte en de sfeer van het bedrijf?
 • Herken je je in de missie en de professionaliteit van het bedrijf?
 • Hoe ervaar je jouw woon-werk vervoer en jouw reistijd?
 • Werk je op een fijne locatie en in een prettige ruimte? Denk hierbij aan omgeving, geluid, indeling, temperatuur, daglicht en dergelijke.

Als je geen werk hebt, beschrijf dan op welke manier je deze onderdelen nu mist. Richt je bij de laatste vraag op de omgeving van jouw huidige bezigheden.

 

3. Financieel

 • Hoe is jouw huidige financiële situatie?
 • Word je gevoelsmatig voldoende betaald voor wat je doet?
 • Is het geld dat je binnenkrijgt in evenwicht met hoeveel je uitgeeft?
 • Welke rol speelt geld voor jou bij het maken van keuzes?
 • Zit geld je soms in de weg bij het doen van wat je wilt? Op welke manier?
 • Maak jij je zorgen over geld? Zo ja, waarom en in welke mate?

4. Persoonlijke groei

 • Heb je tijd en energie om naast je werk nog andere dingen te doen?
 • Heb je het gevoel dat je voldoende dingen doet die bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling?
 • Hoe vaak sta je bewust stil bij jouw leven, waar je nu staat en waar je jouw aandacht aan geeft?
 • Waar ben je het meest dankbaar voor en tevreden over?
 • Waar haal je nu de meeste voldoening uit in jouw leven?

5. Zelfbeeld

 • Hoe kijk jij in jouw huidige situatie aan tegen jezelf?
 • Hoe is jouw algemene staat van zijn, hoe bevalt het leven je?
 • Op welk punt in je leven sta je nu?
 • Ben je tevreden over de persoon die je bent?
 • Hoe goed zorg jij voor jezelf?
 • Neem je dagelijks de tijd om iets te doen wat voor jou belangrijk is? Waar je blij van wordt?

Als je deze vragen verhelderend vond en ook op andere vlakken meer inzicht wilt krijgen, sta dan ook eens stil bij hoe het er in jouw leven nu voorstaat op het gebied van relaties, gezondheid, hoe je woont of vrijetijdsbesteding.

OPDRACHT 3: In opdracht 2 heb je jouw situatie voor specifieke levensgebieden beschreven. Breng deze situatie nu per gebied in beeld. In onze eerste Live sessie in het bos gaan we daar samen een start mee maken. Heb je gekozen voor een digitale sessie, dan leg ik je tijdens die online sessie uit hoe je deze opdracht zelfstandig kunt uitvoeren. In beide gevallen is het handig om vooraf mijn 10-stappenplan (nogmaals) door te lezen.

Zorg dat je de gemaakte foto’s bewaart op een handige plek. Zo kun je later in het traject altijd even terug kijken naar jouw beginsituatie en zo ervaren op welke vlakken je al vooruitgang hebt geboekt. 

3. Neem afscheid van het oude

Je hebt nu ervaren en erkend wat jouw uitgangspositie is op de verschillende levensgebieden. Als je eerlijk ziet wat er nu is en accepteert dat het zo is, kun je vervolgens met meer ontspanning bepaalde zaken los gaan laten. Want vasthouden aan het oude dat jou niet meer dient, houdt je onnodig op deze plek. Door los te laten creëer je ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

OPDRACHT 4: Kijk of er bij onderstaande voorbeelden iets staat dat jou aanspreekt en kan helpen met het maken van die ruimte. 

 • Vier wat geweest is, omdat iets vervelends nu achter je ligt of uit dankbaarheid voor een mooie ervaring. Maak er een bewuste afronding van met een symbolische handeling, zoals een vreugdevuurtje, een toast of het in de lucht gooien van bladeren. Kies vooral iets wat bij jou past.
 • Ruim (een bepaalde ruimte in) je huis op. Door je spullen te ordenen op een manier die jou blij maakt en afscheid te nemen van wat je niet meer dient, maak je letterlijk en symbolisch ruimte voor zaken die jou blij maken. Wil je hier meer van weten, verdiep je dan eens in de opruimmethode van Marie Kondo.
 • Verwerk bepaalde thema’s of gevoelens door je te uiten met muziek, een gedicht, een schilderij of op een andere creatieve manier.
 • Zijn er bepaalde personen of verplichtingen die jou op je huidige plek houden? Kijk dan hoe je daar minder last van kunt hebben of ze helemaal los kunt laten, op een manier die voor jou goed en integer voelt.