Module 5

Mijn essentie

De onderdelen van jouw kern

Het is na voorgaande modules tijd om helemaal tot de kern te komen van wie jij in essentie bent, zonder je nog te laten misleiden door de beschermende patronen van jouw oude strategieën.

Het eerste deel van jouw essentie wordt gevormd door waar jij van houdt via jouw eigen belijning voor flow. Dat heb je in Module 3 in kaart gebracht. Als je die flowbelijning combineert met de andere onderdelen van jouw essentie, kun je gaan doen wat van nature bij jou past, waar jij bijzondere talenten voor hebt én wat jou plezier en energie geeft.

In deze module ga je in 3 stappen het inzicht in jouw essentie verder vergroten:

  1. Inventariseren van jouw kenmerkende eigenschappen.
  2. Ontdekken van jouw kernkwaliteiten en kerntalenten.
  3. Herkennen van jouw drijfveren.

1. Inventariseer jouw eigenschappen

Wat maakt jou nou echt jou? Zoals jij bent, met jouw kenmerkende eigenschappen, zo moet je ook kunnen zijn in de omgevingen waarin jij functioneert. Als dat niet kan, kost het je vooral veel energie en kom jij niet tot je recht.

Hoe beter jij snapt hoe je in elkaar zit en wat wel, of juist niet, bij jouw eigen essentie hoort, hoe meer je daar rekening mee kunt houden in jouw keuzes.

Tip 1: er is een voelbaar verschil tussen de eigenschappen die echt bij jouw kern horen en de kenmerken die je hebt aangeleerd als strategie. Je zult merken dat wat echt bij jouw kern hoort vaak een gevoel van blijdschap, ruimte of stroming meebrengt, terwijl de strategie eerder krimpend of verhardend voelt, onvrij en als moeten.

OPDRACHT 1: Schrijf alle kenmerkende eigenschappen van jezelf op die je nu kunt bedenken. Vul dat vervolgens een week (of langer) verder aan met tenminste 10 nieuwe eigenschappen per dag. Verdeel jouw eigenschappen over de volgende categorieën:

  • Neutrale eigenschappen
  • Positieve en handige eigenschappen
  • Aandachtspunten

Voel steeds of iets écht bij jou hoort, of stiekem toch meer bij jouw oude strategie. In dat laatste geval is het eerder een aandachtspunt voor je. Deel het eventueel op: perfectionisme is bijvoorbeeld mijn aandachtspunt, maar mijn oog voor detail is een handige eigenschap.

Je kunt jouw aantekeningen bij de opdrachten van deze module noteren in Module 5 – Aantekeningen

Hoe jij jezelf ziet en wat jij kenmerkend vindt aan jezelf, is niet altijd hetzelfde als hoe andere mensen jou zien. Juist onze grootste talenten vinden we bijvoorbeeld vaak zo vanzelfsprekend dat we er zelf een blinde vlek voor hebben.

OPDRACHT 2: Vraag aan 5-7 mensen uit jouw omgeving om feedback over jou en vul jouw lijst met kenmerkende eigenschappen daar verder mee aan. Kies een variatie van mensen, zoals een vriend(in), familielid, collega, sportmaatje, leidinggevende of (ex-) partner en gebruik de vragen in deze Voorbeeldmail Feedback.

Zie de input van deze mensen vooral als een uitnodiging om eens met die blik van buiten naar jezelf te kijken en daarmee dingen te zien die jou zelf niet zo opvallen. Kies vervolgens zelf of het ook voor jou klopt. Maar noemen ze talenten die jij zelf zo logisch vindt dat je ze bijna niet serieus neemt? Neem die dan zeker over in jouw aantekeningen!

2. Ontdek jouw kwaliteiten en talenten

Een deel van onze eigenschappen wordt gevormd door onze kwaliteiten en talenten. Vaak weten we alleen helemaal niet zo goed wat die kenmerkende kwaliteiten en talenten zijn. Als je eraan gewend bent dat iets jou heel makkelijk af gaat, dan sta je er vaak niet bij stil dat het een ander wel moeite kan kosten.

Maar om de beste versie van jezelf te worden en je op een fijne manier verder te ontwikkelen, moet je wel eerst weten welke kwaliteiten en talenten echt bij jou horen. Anders ga je tijd en energie stoppen in zaken die jou helemaal niet verder helpen of je zelfs verder van jezelf laten verwijderen.

Kwaliteiten zijn de positieve eigenschappen die iets zeggen over hoe jij bent, zoals ‘geduldig’, ‘enthousiast’ of ‘dapper’. Jouw kwaliteiten vormen vaak het gereedschap of de ondersteuning voor jouw talenten en je kunt kwaliteiten bewust verbeteren.

Talenten zijn jouw aangeboren bekwaamheden, waardoor jij het waarschijnlijk heel normaal vindt dat iets jou al snel gemakkelijk afgaat. Een talent heeft wel ondersteunende kennis en vaardigheden (competenties) nodig om tot bloei te komen. Het vraagt dus alsnog om een investering in tijd en moeite, maar dat zal zich relatief snel en makkelijk terugbetalen.

Welke kwaliteiten en talenten van jou zichtbaar zijn geworden in jouw leven, hangt af van waar je mee in aanraking bent gekomen. Zo kun je ook je leven lang nieuwe talenten blijven ontdekken.

OPDRACHT 3: Sta eens stil bij de successen in jouw leven. Niet bij wat anderen als succes zien, maar wat voor jouzelf als persoonlijk succesmoment voelde. Dat hoeft niet over werk of opleiding te gaan, al kan dat natuurlijk wel. Misschien was het een verbouwing, een afscheid, een bijzondere reis, een bevalling of een sportprestatie. Pak jouw tijdlijn er weer even bij als hulpmiddel.

Noteer nu welke kwaliteiten en talenten jou bij die succesmomenten hebben geholpen. Wat kan jij goed, wat aan jou heeft dit succes mogelijk gemaakt? Let op dat je jouw oude strategie hier zo nodig weer uitfiltert.

“Remember that your greatest talent is so much more powerful than your biggest fear” – Robin Sharma

Je hebt in de voorgaande opdrachten meerdere kwaliteiten en talenten verzameld waarbij jouw strategie geen rol speelt en die dus echt bij jou horen. Deze kerneigenschappen vormen een onderdeel van jouw essentie. Als je duidelijk hebt welke kwaliteiten en talenten echt bij jouw kern horen en welke niet, kun je voorkomen dat je jouw tijd en energie besteedt aan de verkeerde dingen.

OPDRACHT 4: Maak nu twee aparte overzichten, één van al jouw verzamelde kernkwaliteiten en één van al jouw kerntalenten. Jouw positieve en handige eigenschappen kun je hierover verdelen. Check ook of er bij jouw neutrale eigenschappen misschien toch nog een paar kwaliteiten of talenten staan.

Het is hierbij handig om binnen jouw talenten (en eventueel ook binnen jouw kwaliteiten) te groeperen, zodat je een aantal hoofdcategorieën overhoudt.

Bedenk je nog aanvullingen? Zet die er dan ook gerust bij. Dat kunnen ook resultaten zijn van een talententest die je ooit deed, maar wees dan wel kritisch in welke delen jij zelf echt jouw essentie herkent. Dat was bij alle tests die ik ooit deed altijd maar deels het geval.

Tip 2: Praat met anderen over jullie talenten en observeer zelf wat anderen anders doen dan jij het zou doen. Wat valt je daaraan op? Juist dat spiegelen maakt je bewust van zaken die je anders makkelijk zou missen.  Misschien dat je daarmee nog meer van jouw kernkwaliteiten en kerntalenten ontdekt om jouw overzicht mee aan te vullen.

Jouw combinatie van kernkwaliteiten en kerntalenten is bepalend voor wat jij de wereld te bieden hebt. Jij bent een uniek persoon vol potentieel! Wat daar vervolgens mee gebeurt hangt van de omstandigheden af. Maar als jij je klein blijft houden of blijft verstoppen, gebeurt er in elk geval maar weinig met al dat potentieel.

OPDRACHT 5: Zorg voor een rustig moment op jezelf en ga comfortabel zitten of liggen. Sluit je ogen, adem een paar keer rustig in en uit. Stel je vervolgens een bloem of dier voor met jouw eigen combinatie van persoonlijke kernkwaliteiten en kerntalenten. Dat kan ook een verzonnen versie zijn! Hoe voelt die combinatie vol potentieel voor jou? Wat voor unieke kenmerken heb jij te tonen aan de wereld?

Hoe levendiger jij je deze bloem of dit dier voorstelt, hoe makkelijker het beeld later weer op te roepen is en hoe sterker jij gaat vertrouwen op jouw kwaliteiten en talenten. Je kunt na afloop eventueel een tekening maken of een bijpassende afbeelding zoeken of maken.

3. Herken jouw drijfveren

Of jouw kwaliteiten en talenten tot uiting komen heeft voor een groot deel te maken met jouw drijfveren; datgene wat jou van binnenuit beweegt. Dat bepaalt of je iets gaat uitproberen of het links laat liggen. Je zult misschien wel herkennen dat je jouw kwaliteiten en talenten niet in elke vorm en context even boeiend vindt. En in andere situaties zet je ze vol plezier in.

Drijfveren worden deels ingegeven door wat jij inhoudelijk leuk en interessant vindt. Wat dat is hangt af van jouw persoonlijke belijning voor flow, de thema’s die je in Module 3 hebt verkend. Nu je door voorgaande opdrachten ook weet waar jouw kernkwaliteiten en -talenten liggen, is het zaak om de overlap op te zoeken: het gebied van jouw Passie.

Dat gebied is precies waar jij vanaf nu jouw focus op mag gaan richten, want dan doe je wat jij heel leuk vindt én waar je heel goed in bent. Op die manier kun jij het meest van waarde zijn voor de wereld en voor jezelf.

OPDRACHT 6: Maak een overzicht van jouw grootste passies. Kijk hiervoor terug naar de elementen die jou het meeste raakten in Module 3 en laat steeds zien op welke vlakken jouw kernkwaliteiten en kerntalenten daarbij aansluiten. Of kijk naar jouw talenten en kwaliteiten en zie hoe jouw belijning voor flow daaraan bij kan dragen.

Soms vind je iets misschien wel heel leuk en interessant, maar is het niet waar jouw grootste talenten zich bevinden. Die zaken kunnen jou wel erg laten genieten en opladen en ze kunnen jou op onverwachte manieren inspireren. Ze zijn dus zeker niet onbelangrijk in jouw leven, maar dan meer als ondersteuning op jouw pad.

Op dezelfde manier kunnen sommige talenten je ook van pas komen in situaties die jou minder plezier brengen. Dat betekent niet dat je dan niets met die talenten moet doen, het betekent alleen dat je moet bewaken dat je niet onnodig veel tijd en energie aan zulke situaties besteedt, want anders loop je er alsnog op leeg.

Kernwaarden

Jouw kernwaarden vormen een ander deel van jouw drijfveren, namelijk het deel dat aangeeft wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat. Hiermee krijg je inzicht in de omgeving en context die bij jouw passies passen.

Je zult je namelijk ongelukkig voelen in een omgeving waar je te veel van jouw waarden mist of die zelfs tegengesteld is aan jouw waarden. Denk maar aan een bedrijfscultuur, een missie of bepaalde personen die niet matchen met jouw waarden. Terwijl een omgeving die helemaal klopt met jouw waarden het beste in jou naar boven kan halen.

OPDRACHT 7: Maak een overzicht van jouw 5 belangrijkste kernwaarden. Welke waarden zijn voor jou niet onderhandelbaar? Gebruik hiervoor eventueel de Tool – Kernwaarden. Let ook hier weer op dat jouw oude strategie zich er niet mee bemoeit! Check eventueel weer of een waarde jou een verruimend of krimpend gevoel geeft.

Beschrijf vervolgens per kernwaarde wat deze precies voor jou betekent en hoe je deze waarde concreet invult in jouw leven.

Als het goed is zul je merken dat er voor een deel thematische overlap is tussen jouw kernwaarden, jouw flowbelijning, jouw kernkwaliteiten en kerntalenten. Dat is ook logisch, ze behoren allemaal tot jouw essentie. Juist die samenhang maakt het beeld van jouw essentie compleet.

In het gebied dat helemaal voldoet aan alle drie deze onderdelen van jouw essentie ben jij op je allerbest! Gebruik de overzichten met jouw belijning, jouw kernkwaliteiten en -talenten en jouw kernwaarden dus als een kompas in jouw leven, waarmee je veel beter kunt kiezen wat goed bij jou past en wat niet.

Tip 3: Zorg dat je vanaf nu vaker kiest voor dat positieve, stromende gevoel vanuit jouw eigen essentie en ga staan voor wat daar goed bij aansluit. Check dus voortaan hoe iets voor jou voelt:

  • Vind ik echt het leuk en krijg ik er dus energie van (matcht het met mijn belijning)?
  • Vind ik het belangrijk en klopt het met waar ik voor sta (matcht het met mijn waarden)?
  • Kan ik het goed en makkelijk (matcht het met mijn kernkwaliteiten en -talenten)?

Voldoet het hier niet aan, bedenk dan nog eens goed of je jouw energie en tijd niet beter op iets anders kunt richten. Kies in dat geval voor jezelf en kijk hoe je deze ‘kans’ of actie aan een ander kunt overlaten.